کیف‌پول تکاران

مدیریت سرمایه آسان

ایمن‌تر، راحت‌تر و سریع‌تر در خدمات تکاران پرداخت کنید.

کیف‌پول تکاران

چندین بستری

کاربران تکاران می‌توانند از کیف‌پول تکاران برای پرداخت و یا دریافت پول در تمام خدمات تکاران استفاده کنید.

مشاهده کیف‌پول
کیف‌پول تکاران

کارت های بانکی

کارت های بانکی خود را مدیریت کنید و آن‌ها را به کیف‌پول تکاران خود متصل کنید تا بتوانید بین آن ها پول انتقال دهید.

مدیریت کارت های من
حفاظت

تراکنش های شما بر روی کیف‌پول رمزگذاری می‌شود تا شرکت ها و دولت ها نتوانند فعالیت های شما بر روی اینترنت و تکاران را بررسی کنند.

سریع تر کار کنید

با استفاده از کیف‌پول تکاران دیگر نیازی نیست هر بار تصمیم به خرید اینترنتی دارید از کارت های بانکی استفاده کنید و به بانک متصل شوید.

موجود در همه جا

می‌توانید از کیف‌پول تکاران خود در همه خدمات ارائه شده توسط تکاران استفاده کنید تا پرداخت و یا دریافت های راحت‌تر، ایمن‌تر و سریع‌تری داشته باشید.

ارز های دیجیتال

کیف‌پول دیجیتال رمزارز های خود را به کیف‌پول تکاران متصل کنید و با بیت‌کوین و دیگر ارز های دیجیتال پرداخت و دریافت کنید.