امنیت تکاران

ما چگونه از اطلاعات شما محافظت می‌کنیم.

چون ما به حریم‌خصوصی اهمیت می‌دهیم.

حساب‌کاربری تکاران

حساب های ایمن‌تر

ویژگی های امنیتی حساب‌کاربری تکاران خود را بشناسید، ورود دو مرحله‌ای بصورت پیش‌فرض، رمزگذاری اطلاعات و پیگیری دستگاه های فعال.

امنیت حساب
حریم‌خصوصی تکاران

حریم خصوصی مهم است

در مورد چگونگی محافظت از اطلاعات کاربران و حریم‌خصوصی در تکاران بیشتر بدانید. همچنین مطالعه کنید ما چگونه اطلاعات را بین سرویس های مختلف انتقال می‌دهیم بدون اینکه اطلاعات و حریم خصوصی کاربران به خطر بیفتد.

مطالعه حریم خصوصی

در مورد حریم خصوصی در تکاران بیشتر بدانید.

حریم خصوصی امنیت حساب‌کاربری