خدمات صنایع تجارت شرکت ها دولت ها صنایع آموزشی رسانه

راهکار ها برای آموزش

راه حل های تکنولوژی محور تکاران برای مدارس، دانشگاه ها و مراکز آموزشی با کمک محصولات تکاران.

ویژگی ها

چرا صنایع آموزشی از محصولات تکاران استفاده می‌کنند.

امنیت

ما اطلاعات صنایع آموزشی و مشخصات دانش‌آموزان را با پرتکل های پیشرفته امنیتی تکاران ایمن می‌کنیم.

مقیاس پذیری

با کمک شبکه های ابری و دیگر تکنولوژی ها، صنایع به راحتی می‌توانند به محصولات ما اعتماد کنند.

به‌صرفه ترین

صنایع آموزشی می‌توانند با استفاده از خدمات رایگان و یا مقرون به صرفه تکاران از هزینه های خود کاهش دهند.

تحصیل با تکاران

فرصتی برای یادگیری

در مورد برنامه های تکاران برای گسترش آموزش مهارت های پیشرفته کامپیوتر و تکنولوژی برای همه بیشتر بدانید.

تحصیل با تکاران
انتخابات الکترونیک مایکن

انتخابات های مدارس و دانشگاه

مدارس و دانشگاه ها می‌توانند بر روی مایکن، انتخابات الکترونیک برگزار کنند، راحت، سریع و با شروع رایگان.

بیشتر بدانید