تکاران بیزنس
دیدکلی
همکاری در پست
قیمت‌گذاری
دریافت اپلیکیشن
راهنما
با تکاران بیزنس، هزینه های کسب‌و‌کار خود را کاهش دهید. بیشتر بدانید.
تکاران بیزنس

ابزار های مدیریت کسب‌و‌کار

شروع کنید همچنین می‌توانید دریافت اپلیکیشن
رایگان همیشه رایگان، شما نیازی نیست هزینه ای برای شروع و یا کارمزدی برای فروش پرداخت کنید.
راحت همه ابزارهای بیزنس راحت هستند و برای شروع نیازی به آموزش خاصی نخواهید داشت.
هوشمند اجازه بدهید سیستم های تکاران نگران موقعیت های حساس تجاری کسب‌و‌کار شما باشد.

تکاران بیزنس

فروشگاه آنلاین شما

فروشگاه آنلاین شما در بستر تکاران بصورت ۲۴ ساعته در همه روز های هفته قابل دسترسی خواهد بود و از آنجایی که همه عملیات ها بصورت خودکار انجام خواهد شد، شما می‌توانید بیشتر روی گسترش کسب و کارتان وقت بگذارید.

ساخت فروشگاه جدید
تکاران دلیوری

ما به مقصد می‌رسانیم

هنگامیکه شما تصمیم دارید سفارشات خریدارهایتان را به مقصد برسانید، گزینه های متفاوتی در اختیار شما قرار داده می‌شود، شما می‌توانید خودتان مسئول ارسال سفارشات خود باشید و یا از ابزار های تکاران استفاده کنید.

بیشتر بدانید

سوالات پر‌تکرار کاربران

شروع به فروش کنید

بفروشید، کسب و کارتان را مدیریت کنید و تبلیغ کنید.

شروع کنید